top of page
DSC_0451.JPG

Röjning

Manuelhuggning

Har du träd på din tomt som du vill ta ner eller vindfällen i din skog? Kontakta oss för offert!

Röjning

När skogen är mellan 10 och 20 år börjar det bli dags för röjning. Det vanligaste åtgärdsförslaget i våra planer är ofta röjning.  Om ni anlitar oss till både röjning och gallring så kan vi många gånger få till så att pengarna från gallringarna täcker röjningskostnaderna.

Skogen kan även behöva underväxtröjas innan gallring eller slutavverkning.

Anlitar ni oss för gallring eller slutavverkning där det behöver röjas så ger vi rabatt på underväxtröjningen. 

bottom of page